Prace dyplomowe


Szanowni Państwo,

Ze względu na wiele zapytań Państwa odnośnie mojej osoby jako promotora pracy dyplomowej, jeżeli są Państwo zainteresowani realizowaniem pracy to nie obowiązuje tylko zasada „kto pierwszy” ale czy przyszły dyplomant „rozumie zaproponowany temat” . W związku z powyższym jeżeli są Państwo zainteresowani pisaniem pracy to proszę o przedstawienie dokumentu w wersji elektronicznej ( np. w formacie PDF) zawierającego charakterystykę pracy oraz plan pracy. Charakterystyka ma na celu pokazanie, że rozumieją Państwo proponowane przeze mnie zagadnienie, natomiast plan pracy powinien przedstawić zakres prac z terminami ukończenia kolejnych etapów pracy. W przypadku obrony zaplanowanej na styczeń/luty w 2019 roku Państwa dokument pracy dyplomowej powinien trafić do mnie w wersji elektronicznej najpóźniej do 30.11.2018r. (potrzebny jest czas na moje sprawdzenie + poprawki + prezentację zagadnienia recenzentowi + ok. 3/4 tygodnie do terminu egzaminu).

Charakterystyka pracy może zawierać:
- streszczenie pracy
- zakres pracy
- cel do osiągnięcia
- wskazanie na literaturę
- wymagane umiejętności
- znajomość narzędzi
- technologie (języki programowania, środowiska programistyczne, systemy operacyjne itp.) jakie zostaną użyte w pracy
- inne istotne zagadnienia.

W przypadku gdy chcą Państwo poznać listę tematów obowiązującą w roku akademickim 2017/2018 to proszę o kontakt mailowy z Państwa emaila uczelnianego.